[]  CNG CYLINDER


[Zoom]
  • "ENK" Warranty Made In Korea
  • ฟรีจัดส่ง

    ENK - Series Type 1

  • Warranty Tank 15 years
  • Warranty Valve 1 years
  • Made In south korea
  • Cylinder (ถังบรรจุก๊าซ) CNG 70-150L. พร้อมวาล์วเปิด - ปิด
  • ประกันวินาศภัย 1,000,000.00 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
  • ถังทุกใบได้รับมาตรฐาน ISO 11439 ตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก