[] คอยล์จุดระเบิด / จานจ่าย


[Zoom] คอยล์จุดระเบิด / จานจ่าย