[] SDEC-Gasket & Seal


[Zoom]
  • ประเก็น SHANGHAI 280 HP
  • ปะเก็นฝาสูบ / ปะเก็นอ่างน้ำมันเครื่อง / ปะเก็นฝาหน้าเครื่อง
  • ปะเก็นฝาหลังเครื่อง / ปะเก็นออยคูลเลอร์ / ปะเก็นปั้มน้ำ
  • ปะเก็นวาล์วน้ำ / ปะเก็นไอดี / ปะเก็นไอเสีย
  • ปะเก็นปีกผีเสื้อ / ยางฝาครอบวาล์ว /โอริงปลอกสูบ
  • โอริงซีลคอหลัง / ซีลตีนวาล์วไอดี / ซีลตีนวาล์วไอเสีย
  • ซีลคอหน้า / ซีลคอหลัง / ซีลปั้มน้ำมันพาวเวอร์
  • ซีลท้ายเครื่อง / สายพานเครื่อง / ยางแท่นเครื่อง