[]  ใส้กรองแรงดันสูง PARKER


[Zoom] ใส้กรองแรงดันสูง Element High Pressure For NGV เปลี่ยนถ่ายทุก 20,000 km.