[]  คอยจุดระเบิด HINO
  • HANSHIN

  • [Zoom] คอยจุดระเบิดหัวทียน HINO
  • เครื่องยนต์ 260 HP Series 500 CNG
  • เครื่องยนต์ 360 HP Series 700 CNG