กรมการขนส่งทางบก
  • กรมการขนส่งทางบก
  • Tel : 0-2272-5322, 0-2272-5416 Fax : 0-2272-5161
  • Website : www.dlt.go.th